กิจกรรมบริจาคโลหิต รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (สภากาชาดไทย) วันที่ 30 สิงหาคม 2559